หนังสือผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2558

หนังสือผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารประจำปี 2558 ของ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกแบบและจัดหน้าโดย Phuket Printing
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม ปกเคลือบ UV
เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์สี่สี 56 หน้าไม่รวมปก
ขนาดหนังสือ 7.5 x 7.5 นิ้ว เข้าเล่มแบบสันกาว/ไสกาว

  LET'S WORK TOGETHER

  AND MAKE THE NEXT BEST PROJECT

  CONTACT INFO

  Mulberry St, New York, NY 10012, USA

  1.900.256.332
  1.900.256.334

  hello@yourwebsite.com
  www.hogash.com

  TOP