Catalog / แคตตาล็อก

Hatyai Printing ให้บริการจัดทำแคตตาล็อก ทุกขนาด ทุกประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หรือเป็นการจัดทำเพื่อเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกสามารถผ่านงานเคลือ UV เคลือบด้าน เคลือบ Spot UV เคลือบนูน เพื่อความสวยงามและคงทน Hatyai Printing ใส่ใจทุกรายละเอียดการจัดทำแคตตาล็อก หาดใหญ่พริ้นติ้ง โทร 06-5252-2253, 074-414-433

ขอราคางานพิมพ์ได้ที่ 06-5252-2253, 074-414-433 หรือขอราคาออนไลน์ที่ เมนูขอราคา

แคตตาล็อก หมายถึงเอกสารเย็บเล่ม สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีสารบัญ บทนำ เนื้อหามักจะเป็นรายละเอียดของสินค้า/บริการต่าง ๆ และบทความแนะนำ โฆษณาต่าง ๆ สำหรับสินค้า/บริการนั้น ๆ

Catalog ในปัจจุบัน มักจะนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างง่ายมากขึ้น