Brochure / โบรชัวร์

โบรชัวร์ภูเก็ต โรงพิมพ์ภูเก็ต รับทำสื่อสิ่งพิมพ์ภูเก็ต ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์ แผ่นพับ ภูเก็ต ราคาถูก คุณภาพดี ทั้งงานน้อย งานมาก เราพิมพ์ให้ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 1,000,000 ใบ

ขอราคางานพิมพ์ได้ที่ 06-5252-2253 หรือขอราคาออนไลน์ที่ เมนูขอราคา

ลักษณะที่สำคัญของโบรชัวร์ หรือแผ่นพับ ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่งเสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและต้องการ เนื้อหารายละเอียดที่สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆไป รวมทั้งในการจัดทำโบรชัวร์จะมีการเอาใจใส่ในคุณภาพ ทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทจุลสาร